Skip to Main Content

Interpreter Services

Metro Health Hospital has access to interpreters for a number of foreign languages. There is no charge to patients for interpreter services. For more information or to request an interpreter, please notify your caregiver.

Servicios de interpretación

Metro Health Hospital tiene acceso a intérpretes en una variedad de idiomas. A los pacientes no se les cobra por los servicios de interpretación. Para recibir más información, o para solicitar un intérprete, por favor notifique a su cuidador. (SPANISH)


Usluge usmenog prevodenja

Bolnica “Metro Health Hospital” ima pristup prevodiocima za razne strane jezike. Ove usluge su pacijentima besplatne. Ako o ovome želite nešto više saznati ili Vam treba prevodioc, molimo Vas da o tome obavijestite svog pružaoca zdravstvenih usluga. (BOSNIAN SERBO CROATIAN)


Adeegyo Turjubaan

Cisbitaalka Metro Health Hospital waxa uu turjubaano u hayaa dhawr luqadood oo ajaanib ah. Ma jiro wax kharash ah oo bukaanka la saarayo si ay u helaan adeegyo turjubaan. Si aad u heshid war dheeraad ah ama u weydiisatid turjubaan, fadlan ogeysii dhakhtarkaaga ama daryeelahaaga. (SOMALI)


Dịch vụ Thông dịch

Bệnh viện Metro Health Hospital có hợp tác với thông dịch viên cho nhiều thứ tiếng ngoại quốc. Các dịch vụ thông dịch này miễn phí cho bệnh nhân. Để biết thêm chi tiết hoặc để yêu cầu có được thông dịch viên, xin quý vị vui lòng báo cho người chăm sóc cho quý vị. (VIETNAMESE)